tired of injustice, tired of the schemes

```````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶1````````````````` `````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11`````````````` ````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````` ```````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶```````````` ```````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``11¶¶¶```````````` ``````````````````¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶1`1¶¶¶¶```````````` ````````````````1¶¶¶11¶¶¶11¶1¶¶¶`1¶111```````````` ````````````````1¶¶¶11¶¶¶11¶¶111`¶¶``````````````` ```````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111````1```````````````` ```````````````¶¶¶¶¶1¶¶1111111`111```````````````` ````11````````1¶¶¶¶¶11111``11111¶¶¶¶111``````````` ````11``````1111¶¶¶1111111```111¶¶111¶1¶¶11``````` ```1111```11¶¶1¶¶11111111¶¶111¶¶1111111111¶¶`````` `1``1111111111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶````` ``1111111111111`1111111¶¶1¶¶¶111111111111111¶¶```` ```111111`111``11111111111¶¶¶1111111111111111¶1``` ````1111`````1111111111111¶¶¶¶1111111111111111¶1`` ``````11``1111¶111`111111¶¶¶¶¶1111111111111111¶1`` ```1¶``11`111¶¶1`11111111¶¶¶¶¶111111111111111111`` ```11``1111¶¶111111111111¶¶¶¶111111111111111111¶`` ```¶11111¶1¶¶111111111111¶¶¶¶¶1111111111¶111111¶1` ``1¶¶111¶¶1¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶111111111` ``1¶1111¶111¶11111111111¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11111¶` ``¶¶111111¶111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶111111111111¶11111¶1 `1¶11111¶¶¶111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶1111111111``11111111 `¶¶11111¶¶1`111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶1111111111111¶11111¶ 1¶1111111¶``1¶¶11111111¶¶¶¶¶¶1`111111111¶1111111¶¶ ¶1111111¶¶```¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111¶` ¶1111111¶1````111111111¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶` `¶11111¶¶1````1¶1111111¶¶¶11¶¶1111111111111111¶¶1` `1¶¶1¶¶¶1````1¶¶¶111111¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶`` ```11¶11``````1¶1111111¶¶¶11111111111¶111111¶11``` ```````````````¶1111111¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶111111`````` `````````````1¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``111¶``````` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111```111`1¶¶¶`````` ````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``````````111¶¶¶¶¶````` ````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````11¶¶¶¶¶¶1```` ```````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````1``¶¶¶¶¶¶¶¶``` ```````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``1111`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶`` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`1¶1```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`1¶¶¶1``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0